مدیریت پسماندهای شهری
 

مدیریت پسماندهای شهری

آموزش ، فرهنگ سازی ، كنترل و كاهش پسماندهای شهری از مبداء

تفكیك مواد زائد جامد از مبداء

تفكیك مواد آلی از مبداء

جمع آوری و حمل و نقل مكانیزه پسماندهای شهری

طراحی باكسهای نگهداری پسماندهای شهری

طراحی ایستگاههای انتقال گاری به خودروی پرس

طراحی ایستگاههای سیمی تریل

طراحی و استحصال گاز متان از لندفیل

تنظیف شهری و تهیه طرح خدمات پیمانی

مطالعه و تهیه طرحهای جامع مدیریت پسماند شهری

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تولیدی بهسامان می باشد.
web designer: www.amahmoodi.com